Kết nối, chia sẻ giữa các thành viên, tạo sân chơi văn hóa thân thiện, tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa Nhật Bản, qua đó xây dựng tình hữu nghị lâu dài Việt Nhật, sự hội nhập không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam là mục tiêu Touch Club hướng tới.


Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài việc tăng cường tổ chức các sự kiện, hiện tại chúng tôi cũng thực hiện chương thình Thẻ thành viên TOUCH CLUB cho các thành viên và chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác liên kết cùng thực hiện chương trình này.


>> Lợi ích:
- Trong thời gian hợp tác, chúng tôi sẽ đăng bài viết về quý vị (Bài viết do quý vị cung cấp, chúng tôi sẽ duyệt) trên Fanpage của lễ hội TOUCH FES .
- Sau đó, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin shop của quý vị lên trang web của chúng tôi: touchclub.asia


>> Về chương trình ưu đãi:
- Các chương trình ưu đãi, giảm giá sẽ do quý vị quyết định.
- Và trong thời gian hợp tác, quý vị có quyền thay đổi nội dung chương trình ưu đãi (nhiều nhất 1 tháng 1 lần) và chỉ cần thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể tiến hành sửa bài đăng, thông tin đến các thành viên.


* Bắt buộc

BẢN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  • Nghĩa vụ của cửa hàng / đơn vị khi đồng ý tham gia.